Blogg

I årets undersökning av äldrevården i Uddevalla ges ett mycket bra resultat. Det är socialstyrelsen som via enkäter gör undersökningen med fokus på kvalité och hur nöjd man är med den vård som ges.

Genom undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Socialstyrelsen försökt kartlägga, både nationellt och regionalt, hur äldrevården fungerar i Sverige. Slutsatsen är att de flesta är nöjda med den vård som ges. Det gäller inte minst den fysiska hjälp man behöver i hemmet. Men fortfarande är det över hälften som upplever ensamhet i vardagen. På den punkten har inget ändrats sedan förra året. En slutsats som socialstyrelsen drar är att äldreomsorgen är duktig på att tillgodose de äldres fysiska behov men att förutsättningar behöver ges för att ”även tillgodose sociala behov”.

Bättre än riksgenomsnitt

På frågan om man var nöjd med sitt eget boende var det 85 % som svarade att de var nöjda i Uddevalla. Det kan jämföras med riksgenomsnittet på 81%. Även när det kommer till hemtjänsten är siffran högre än genomsnittet. I undersökningen svarade 91% att de var nöjda mot 88 % i riket.

Vissa regionala skillnader

Utöver att statistiken visar att äldre generellt är nöjda med den hjälp och vård som ges i vardagen så påvisade även undersökningen skillnader mellan olika boenden. Det boende som fick allra bäst resultat var Österängens vård och dess omsorgsboende hus. Inom hemtjänst var det ”hemtjänstgrupp Centrum 2” som fick bäst betyg tillsammans med Tesia.

Nyheter om Uddevalla finns via https://uddevallagruppen.se/nyheter/